PGC: Kế hoạch doanh thu giảm 11%, bỏ ngỏ cổ tức

Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP (mã PGC – HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

PGC: Kế hoạch doanh thu giảm 11%, bỏ ngỏ cổ tức

Theo đó, HĐQT PGC đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2105 với các chỉ tiêu như sản lượng xuất bán 121.776 tấn, doanh thu 2.728 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng, số nhân công lao động 956 người và kế hoạch đầu tư 87,95 tỷ đồng.

So với năm 2014, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tạm giao năm 2015 đúng bằng mức lợi nhuận đạt được của năm 2014, nhưng chỉ tiêu doanh thu đã giảm khoảng 11% so với thực hiện (3.018 tỷ đồng).

Được biết, năm 2014, PGC đặt kế hoạch doanh thu 2.278 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 100 tỷ đồng, cổ tức là 12%. Hiện PGC chưa công bố kế hoạch cổ tức năm 2015.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán