PNJ chốt quyền tạm ứng cổ tức 12%

ngày 10/10/2014

 Ngày 20/10 tới, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2014, với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu được nhận 1.200 đồng tiền mặt). 

PNJ chốt quyền tạm ứng cổ tức 12%

Thời gian thực hiện: ngày 10/11/2014.

Năm 2014, PNJ đặt kế hoạch doanh thu 9.124 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 202,5 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với mức thực hiện năm 2013; cổ tức 20%.

6 tháng đầu năm, Công ty đạt 4.925 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 146,4 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 54% và 72% kế hoạch năm.

Thùy Vinh

{fcomment}