PTI liên tiếp góp vốn vào công ty thành viên

ngày 03/09/2014

 HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa thông qua việc tăng vốn góp của PTI tại Công ty Bảo hiểm Lane Xăng (LAP) từ 850.000 USD lên 1 triệu USD, tương đương 50% vốn điều lệ LAP. 

PTI liên tiếp góp vốn vào công ty thành viên

Hình thức tăng vốn là nhận chuyển nhượng vốn góp của cán bộ nhân viên PTI theo danh sách. Thời gian thực hiện trong năm 2014. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT PTI về việc tăng vốn, PTI sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, HĐQT PTI cũng thông qua việc tăng vốn góp của PTI tại CTCP IBS - Việt Nam (IBS) thông qua việc mua cổ phần phát hành mới. Theo đó, PTI sẽ mua thêm 1 triệu cổ phiếu IBS với giá 10.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn quỹ dự phòng nghiệp vụ của Tổng công ty, nâng tổng số tiền đầu tư vốn góp vào IBS lên 19,8 tỷ đồng, chiếm 99% tổng vốn điều lệ của IBS sau khi tăng vốn. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III/2014.

Kim Lan

{fcomment}