PVS: 9 tháng, Công ty mẹ lãi sau thuế gần 930 tỷ đồng

ngày 04/11/2014

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2014 của Công ty mẹ.

PVS: 9 tháng, Công ty mẹ lãi sau thuế gần 930 tỷ đồng

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 3.645 tỷ đồng, tăng 44,64% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế 153,79 tỷ đồng, giảm 45,39% so với cùng kỳ năm trước.

Theo PVS, lợi nhuận quý III/2014 giảm mạnh so với quý III/2013 là do trong quý III/2014, một số tàu của PVS đang trong thời gian bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo quy định và PVS đã thực hiện phân bổ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa phát sinh tương ứng vào chi phí sản xuất kinh doanh của quý III/2014.

Bên cạnh đó, các liên doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tàu chứa và xử lý dầu thô (FSO/FPSO) của PVS ở nước ngoài thực chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ trong quý III/2013 cao hơn so với quý III/2014.

Như vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần PVS đạt 8.600 tỷ đồng, tăng 41,28% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 928,73 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/9/2014, tổng tài sản của PVS đạt 1.567,38 tỷ đồng, chỉ tăng hơn 1% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 3.392,3 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm, tài sản ngắn hạn khác là 87,35 tỷ đồng, tăng gần 152% so với đầu năm. Tuy nhiên, hàng tồn kho đã giảm 36 tỷ đồng từ hơn 408 tỷ đồng xuống 372 tỷ đồng, tương ứng giảm 8,82%.

Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2014 đạt 928,73 tỷ đồng, giảm 19,36% so với đầu năm (1.151,63 tỷ đồng).

Chốt phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11 (ngày 3/11), PVS tăng 500 đồng lên 40.900 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh 1,35 triệu đơn vị. Tính trung bình 10 phiên giao dịch gần đây, khối lượng khớp lệnh của PVS đạt hơn 2,12 triệu đơn vị/phiên.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}