PVX đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng

ngày 01/05/2015

ĐHCĐ Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVX) ngày 27/4 đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2015 là 9.450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 71 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng (năm 2014 đạt 15,4 tỷ đồng).

PVX đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng

Vấn đề lớn nhất của PVX là công nợ đang được tập trung xử lý. PVX đã thành lập bộ phân chuyên trách về xử lý nợ. Trong năm 2014 đã thu hồi được một số khoản nợ đọng lâu ngày với giá trị là 51,97 tỷ đồng. Trích lập dự phòng công nợ phải thu hiện vào khoảng 1.000 tỷ đồng. PVX đang làm việc với các ngân hàng để bổ sung tài sản đảm bảo, rút dần nghĩa vụ bảo lãnh nợ cho các công ty con.

Về việc chuyển giao các dự án, Dự án Khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Soài Rạp sẽ được chuyển giao cho UBND tỉnh Tiền Giang quản lý, sử dụng. PVX đã hoàn thành công tác kiểm toán, quyết toán, thẩm định chi phí đầu tư và chuẩn bị các hồ sơ liên quan, sẵn sàng phục vụ công tác bàn giao.

Đối với Dự án Khu trung tâm thương mại, tháp dầu khí và công viên giải trí, PVX đang làm việc với CTCP Đầu tư Mai Linh thống nhất phương án và chi phí chuyển giao dự án.

Phong Lan

Nguồn Tin nhanh chứng khoán