PMC VIỆT NAM CÙNG MAY VIỆT THÁI TIẾN HÀNH TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ BÀN GIAO HỒ SƠ BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN CẢI TIẾN HỆ THỐNG

ngày 12/03/2019

Cùng với sự phát triển trong ngành may mặc tại khu vực Thái Bình và các tỉnh lân cận  đã đặt ra  nhu cầu nguồn nhân lực bao gồm tăng cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là đội ngũ công nhân. Sự cạnh tranh gay gắt về khả năng thu hút lao động đặt ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống quản trị đặc biệt là Quản trị nguồn nhân lực trong đó bao gồm lao động tiền lương song song với nâng cao năng suất lao động.  Làm thế nào để mục tiêu tăng năng suất lao động trở thành mục tiêu chung của cả người lao động và người sử dụng lao động? đó là bài toán đặt ra đòi hỏi sự cam kết, quyết tâm từ lãnh đạo doanh nghiệp.

Luôn được tin tưởng, được đặt niềm tin từ phía khách hàng với yêu cầu mang lại hiệu quả thiết thực trong tất cả các dự án PMC phối hợp với doanh nghiệp để triển khai, PMC đã cùng lãnh đạo và CBCNV May Việt Thái tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác lập muc tiêu và nội dung triển khai chương trình tư vấn, huấn luyện và đào tạo nhằm đạt mục tiêu đề ra, ổn định và phát triển đội ngũ nhân sự, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh thu hút và gìn giữ lao động tại khu vực.

Mỗi cuối tuần, 2 bên tiến hành đánh giá kết quả đạt được của chương trình triển khai kế hoạch hành động trong tuần, tiến hành huấn luyện và đào tạo kế hoạch hành động của tuần tiếp theo sau khi được thống nhất mục tiêu và nội dung, phân công nhiệm vụ. Kết quả đã được đánh giá mang tính định lượng thể hiện ngay bằng mức độ hoàn thành các tiêu chí đề ra: năng suất lao động tăng gắn liền với việc tăng thu nhập bình quân của lao động hằng tháng, giảm tỷ lệ lao động nghỉ việc, thu hút lao động mới đạt các tiêu chí tuyển dụng đã được đề ra, môi trường lao động được cải thiện rõ rệt,…

Sau 9 tháng triển khai dự án, 2 bên đều hài lòng về kết quả đạt được cùng hiệu quả làm việc, sự tích cực từ cả 2 phía, sự cam kết của lãnh đạo Việt Thái và năng lực của đội ngũ chuyên gia Tư vấn, huấn luyện, đào tạo của PMC.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QTHT SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG PMC

Tầng 14 – tòa nhà Zen, số 12 Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Website: pmcvietnam.edu.vn