Quy định về xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

ngày 11/10/2019

Theo đó, việc tổ chức xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam được tổ chức 02 năm một lần vào các năm chẵn.

Để được xét chọn, doanh nghiệp cần nộp 03 bộ hồ sơ đăng ký xét chọn đến Bộ Công Thương trước ngày 31/3 của năm xét chọn theo một trong các cách thức sau: Qua đường bưu điện; Trực tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương; Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.

Kết quả xét chọn có hiệu lực 02 năm kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quyết định công nhận danh sách sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Xem chi tiết thành phần hồ sơ xét chọn tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định 30/2019/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 01/12/2019).


Nguồn: Báo Doanh Nghiệp