Sắp công bố báo cáo đánh giá công bố thông tin

ngày 26/09/2014

 Được sự ủng hộ của Hội đồng Tư vấn quản trị công ty tại HNX, Báo cáo đánh giá chi tiết hoạt động công bố thông tin (CBTT) và minh bạch 2014 sẽ được công bố công khai và gửi đến từng DN vào đầu tháng 10 tới.

Sắp công bố báo cáo đánh giá công bố thông tin

Báo cáo cung cấp tổng quan và khách quan về tình hình CBTT của các DN niêm yết trên HNX. Công tác khảo sát, thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu được thực hiện bởi TS. Nguyễn Thu Hiền cùng các chuyên gia Trường Đại học Bách khoa TP. HCM.

Năm 2013, lần đầu tiên HNX thực hiện chương trình chấm điểm CBTT và minh bạch, soát xét chất lượng DN qua 75 câu hỏi. Năm 2014, số lượng câu hỏi tăng lên mức 121 câu, nhưng việc đánh giá, soát xét được thực hiện một cách khách quan bởi nhóm chuyên gia độc lập.

351 công ty đã được đánh giá trong chương trình này, chiếm 54% số lượng DN niêm yết trên HOSE và HNX. Các DN được đánh giá có quy mô vốn khá đa dạng. Có 21 công ty có vốn hóa nhỏ hơn 10 tỷ đồng; 226 công ty có vốn hóa nhỏ hơn 100 tỷ đồng; 120 công ty có vốn hóa lớn hơn 100 tỷ đồng và cá biệt, có 10 công ty lớn, có vốn hóa trên 2.500 tỷ đồng.

PV

{fcomment}