Tân CEO VietBank Nguyễn Đăng Thanh là người cũ Sacombank

ngày 04/10/2016

Kể từ ngày 1/10, ông Nguyễn Đăng Thanh, Phó tổng giám đốc thường trực Ngân hàng VietBank được bổ nhiệm vào vị trí Quyền Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Thanh Nhung.

Tân CEO VietBank Nguyễn Đăng Thanh là người cũ Sacombank

Tân Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Thanh đã có gần 18 năm kinh nghiệm, trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đã từng tham gia công tác điều hành tại Sacombank, Techcombank với chức danh Phó tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Thanh Nhung - nguyên Tổng giám đốc sẽ được Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ mới. Ông Nhung được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc VietBank vào tháng 7/2014 để thay thế cho ông Cao Văn Đức xin từ nhiệm khỏi vị trí này.

Trước khi về với VietBank, ông Nhung giữ nhiều vị trí quản lý quan trọng tại Eximbank từ trưởng phòng Quản lý tín dụng, Giám đốc khối giám sát hoạt động, Phó tổng giám đốc chuyên trách mảng xử lý nợ xấu.

Ông Nhung sinh năm 1968, là cử nhân kinh tế, cử nhân luật, Thạc sĩ tài chính ngân hàng - Đại học Kinh tế TP HCM và có 20 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán