Tặng giấy khen không phù hợp, Sở GD&ĐT Thanh Hóa nhắc nhở trường mầm non

ngày 30/05/2019

Kết thúc năm học 2018-2019 một số cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tặng giấy khen cho trẻ với nhiều danh hiệu không phù hợp với lứa tuổi như: “Học sinh tiên tiến”; “Học sinh xuất sắc”; “Học sinh giỏi”...

Cách khen này chưa đúng chương trình giáo dục mầm non theo thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GD&ĐT.

Để tránh tình trạng mỗi cơ sở GDMN áp dụng một kiểu không đúng với cách khen thưởng của bậc học mầm non, Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện đúng chương trình GDMN theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT, trong đó có phương pháp giáo dục nêu gương, đánh giá đối với trẻ. Cụ thể:

Nêu gương: Sử dụng các hình thức khen, chê phù hợp, đúng lúc, đúng chỗ. Biểu dương trẻ là chính, nhưng không lạm dụng. Có thể khen trẻ cuối năm bằng phiếu khen là: “Bé khỏe”; “Bé ngoan”; “Bé khỏe - Bé ngoan”;

Đánh giá: Thể hiện thái độ đồng tình hoặc chưa đồng tình của người lớn, của bạn bè trước việc làm, hành vi, cử chỉ của trẻ. Từ đó đưa ra nhận xét, tự nhận xét trong từng tình huống hoặc hoàn cảnh cụ thể. Không sử dụng các hình phạt làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm - sinh lí của trẻ.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh: Không tặng giấy khen cho trẻ mầm non theo các danh hiệu học tập như cấp học phổ thông.

Nguồn GDTĐ