TDH sắp phát hành gần 21 triệu cổ phần

ngày 10/01/2016

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) vừa thông báo về việc phát hành gần 21 triệu cổ phiếu ra công chúng, với giá bán 12.500 đồng/CP. 

TDH sắp phát hành gần 21 triệu cổ phần

Cụ thể, TDH sẽ chào bán số lượng cổ phần trên cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phân bổ quyền là 2:1. Thời hạn nhận đăng ký mua là từ ngày 2/2 đến 14/3/2016. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua là từ 2/2 đến 10/3.

Theo TDH, tổng khối lượng vốn huy động dự kiến trên 262 tỷ đồng chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án bất động sản tiềm năng và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Trước đó, TDH đã thông qua chủ trương thoái vốn tại CTCP Đầu tư Ngôi sao Gia Định với số lượng 3,3 triệu cổ phần, tương đương 30% vốn điều lệ. Giá chuyển nhượng tối thiểu là 20.000 đồng/CP, thời gian chuyển nhượng dự kiến trong vòng 6 tháng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán