Đẩy mạnh giao dịch hoá đơn điện tử tại các doanh nghiệp trực thuộc Cục thuế Hà Nội

ngày 01/12/2016

Nhằm tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động tại Cục Thuế cũng như các doanh nghiệp, Tổng Cục Thuế đã có công văn đồng ý với công ty Thái Sơn thực hiện phối hợp cùng với Cục Thuế thành phố Hà Nội trong việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử.

 

Vừa qua, Tổng Cục Thuế đã có công văn số 4122/TCT-DNL đồng ý với công ty Thái Sơn thực hiện phối hợp cùng với Cục Thuế thành phố Hà Nội trong việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử theo thông tư Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn khởi tạo, phát hành sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Với vai trò là Nhà cung cấp dịch vụ T-VAN cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sử dụng, công ty Thái Sơn cung cấp cho doanh nghiệp phần mềm hóa đơn điện tử E-INVOICE đáp ứng đầy đủ các quy định về nghiệp vụ hóa đơn theo thông tư 32/2011/TT-BTC đồng thời có kết nối dữ liệu với Cục Thuế Hà Nội theo quy định của cơ quan thuế và sự đồng thuận của doanh nghiệp.

 Mô hình hoá đơn điện tử

Mô hình hóa đơn điện tử E-INVOICE do công ty Thái Sơn cung cấp

Tổng cục Thuế cũng đề nghị công ty Thái Sơn làm việc trực tiếp với Cục Thuế Hà Nội để đánh giá phương án, giải pháp hóa đơn điện tử đảm bảo một số nguyên tắc về cấp số, cấp mã hóa đơn theo quy định của cơ quan thuế. Sau khi Công ty Thái Sơn hỗ trợ doanh nghiệp phát hành hóa đơn điện tử thì việc truyền dữ liệu về cơ quan thuế phải có sự đồng thuận giữa doanh nghiệp và Cục Thuế Hà Nội.

Trong thời gian tới công ty Thái Sơn sẽ phối hợp với Cục Thuế Hà Nội để và tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội về hóa đơn điện tử cũng như thực hiện các chương trình đẩy mạnh tuyên truyền về hóa đơn điện tử. Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tập huấn về hóa đơn điện tử, doanh nghiệp xin vui lòng truy cập vào website http://einvoice.vn để được tải phần mềm E-INVOICE, các tài liệu tập huấn đào tạo, tài liệu và video hướng dẫn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử. Hoặc doanh nghiệp liên hệ với công ty Thái Sơn tại các tổng đài hỗ trợ 1900 4767, 1900 4768 để được hướng dẫn cài đặt phần mềm và hỗ trợ sử dụng hóa đơn điện tử.

Nguồn: Thaison Media