Hải Phòng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trị giá 2.000 tỷ đồng

ngày 14/08/2014

HĐND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt Đề án Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương TP. Hải Phòng, nhằm huy động nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản. Theo Đề án, tổng trái phiếu phát hành sẽ có giá trị tối đa là 2.000 tỷ đồng.

Hải Phòng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trị giá 2.000 tỷ đồng

Khối lượng phát hành cụ thể vào từng thời điểm sẽ do Bộ Tài chính quyết định. Mức lãi suất dự kiến sẽ thấp hơn, hoặc bằng 7%/năm, với kỳ hạn 5 - 10 năm.

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được nộp vào ngân sách địa phương để làm nguồn vốn đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm đã được HĐND Thành phố thông qua. Việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu được đảm bảo từ nguồn vốn đầu tư ngân sách Thành phố.

Theo Lê Thu
baodautu.vn

{fcomment}