Thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng mạnh

ngày 08/08/2014

Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 7 ước đạt 92.720 tỷ đồng; 7 tháng đầu năm ước đạt 585.890 tỷ đồng, bằng 58% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng mạnh

Trong đó, chi đầu tư phát triển tháng 7 đạt trên 19.000 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 97.630 tỷ đồng, bằng gần 60% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2013.

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính tháng 7 đạt 62.070 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 415.750 tỷ đồng, bằng hơn 59% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Riêng về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, theo số liệu của Bộ Tài chính, trong 7 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước đã thanh toán và tạm ứng vốn theo chế độ 95.000 tỷ đồng, bằng hơn 60% dự toán (cùng kỳ năm 2013 đạt 52,5% dự toán); vốn trái phiếu chính phủ đã thanh toán cho xây dựng cơ bản 59.800 tỷ đồng, bằng 59,8% kế hoạch năm (cùng kỳ năm 2013 đạt 52,5% kế hoạch).

Theo Nam Kinh
baodautu.vn

{fcomment}