Thế giới di động tiếp tục mở rộng mạng lưới

Ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc Thế giới di động (MWG) cho biết, chuỗi siêu thị Điện máy Xanh kích thước chuẩn sẽ tiếp tục được Công ty mở rộng đến khoảng quý III/2017. Số lượng siêu thị dạng này trong khoảng 1 năm tới sẽ mở mới thêm 30 - 40 siêu thị. 

Thế giới di động tiếp tục mở rộng mạng lưới

Chuỗi siêu thị Điện máy Xanh mini mang lại cho Công ty doanh thu trung bình 3 tỷ đồng/cửa hàng diện tích khoảng 200 m2. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư cho chuỗi Bách hóa Xanh.

9 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu gần 30.800 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 88% kế hoạch năm. Trong 9 tháng đầu năm, Công ty đã mở thêm 419 siêu thị mới. Tính đến cuối tháng 9, Công ty có tổng cộng 1.052 siêu thị trên cả nước.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán