Thêm nhiều ứng viên ứng cử HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020

ngày 03/07/2016

Theo biên bản họp HĐQT của Eximbank ngày 30/6, HĐQT Eximbank đã xác nhận danh sách do nhóm các cổ đông sở hữu cổ phần từ 10% trở lên có quyền biểu quyết liên tục 6 tháng giới thiệu ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) gồm 6 thành viên, tăng thêm 4 ứng viên so với danh sách ứng cử trước đó.

Thêm nhiều ứng viên ứng cử HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020
Trong công văn Eximbank gửi UBCK và HOSE trong ngày 30/6, Ngân hàng cũng thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đến cuối ngày 14/07/2016 để các nhóm cổ đông, các ứng viên liên quan có đủ thời gian làm thủ tục, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề cử. Dự kiến, Eximbank sẽ nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT vào ngày 18/07/2016.

Danh sách 6 ứng cử viên ứng cử thành viên HĐQT Eximbank giai đoạn 2015 - 2020 gồm có ông Nguyễn Trung Kiên, ông Pierre Erik Theron, bà Nguyễn Thị Xuân Loan,; ông Diệp Quang Nhân, ông Đặng Phước Dừa và bà Ngô Thu Thúy. Trong khi, danh sách ứng viên ứng cử HĐQT Eximbank tại kỳ họp HĐQT thường niên lần 2 của Ngân hàng chỉ có bà Nguyễn Thị Xuân Loan - nguyên Chủ tịch HĐQT Nam A Bank; ông Phạm Hữu Phương - nguyên là Trưởng Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM, đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu chiếm tỷ lệ 10,42% cổ phần biểu quyết tại Eximbank. Nhưng trong danh sách ứng viên ứng cử tại kỳ ĐHCĐ bất thường của Eximbank vào ngày 2/8 tới đây lại không còn sự xuất hiện của ông Phương.
Một nhân vật khác cũng khá quen thuộc là ông Đặng Phước Dừa - người trước đó từng làm Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank và nguyên cố vấn cấp cao của Ngân hàng này kể từ khi nhóm cổ đông mới vào nắm quyền Eximbank kể từ sau ĐHCĐ bất thường vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, trước ĐHCĐ thường niên lần 2 của Eximbank diễn ra vào ngày 24/5/2016, ông Dừa đã nộp đơn xin thôi làm cố vấn HĐQT. Trong ĐHCĐ thường niên lần 2 của Eximbank vừa qua, ông Dừa cũng là người đã lên tiếng đòi bãi nhiệm hết 9 thành viên HĐQT hiện tại của Eximbank. Hiện ông đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 10,3% cổ phần Eximbank.

Đối với bà Ngô Thu Thúy, hiện là cố vấn cấp cao Ngân hàng Eximbank, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Âu Lạc. Mặc dù không ngồi ghế "nóng" Chủ tịch HĐQT Eximbank, song trên thị trường xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, bà Thúy chính là người có ảnh hưởng lớn tại Eximbank. HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) hiện tại có đến 2 người đến từ Công ty Âu Lạc gồm ông Lê Minh Quốc và ông Ngô Thanh Tùng. Trong đó, ông Lê Minh Quốc đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank và ông Ngô Thanh Tùng làm thành viên HĐQT.
Vân Linh

Nguồn Tin nhanh chứng khoán