Thi THPT quốc gia: Hủy toàn bộ kết quả các bài thi nếu thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ

ngày 26/03/2020

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Theo đó, Bộ GD-ĐT quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, bắt đầu áp dụng từ ngày 8-5.

Đối với khoản 3, điều 49 được sửa đổi, bổ sung nội dung: "Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó".

Từ kỳ thi THPT quốc gia 2020, thí sinh nếu vi phạm ở mức đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi

Những năm trước, thí sinh không bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi. Như vậy từ kỳ thi THPT quốc gia 2020, thí sinh nếu vi phạm ở mức đình chỉ thi sẽ không có cơ hội sử dụng bất cứ kết quả của môn thi, bài thi nào trong kỳ thi.

Theo quy định hiện hành, Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó; thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó. Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài…


Nguồn: Báo Người Lao Động