TKV đạt doanh thu 8 tháng hơn 65 nghìn tỷ đồng

ngày 13/09/2014

 Theo số liệu vừa công bố về tình hình sản xuất kinh doanh 8 tháng của Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam, tính chung 8 tháng, sản lượng than nguyên khai đạt 24,7 triệu tấn, bằng 65,6% kế hoạch năm 2014, sản lượng than tiêu thụ đạt 23,5 triệu tấn, bằng 67,1% kế hoạch năm.

TKV đạt doanh thu 8 tháng hơn 65 nghìn tỷ đồng

Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 65.995 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch năm và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, doanh thu sản xuất than đạt 34.605 tỷ đồng, bằng 65,2% kế hoạch năm, 108% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng đất bóc và số mét lò đào đạt thấp.

Theo đánh giá của Tập đoàn, trong tháng 8 vừa qua, do thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng trực tiếp hoạt động sản xuất than của Tập đoàn. Do đó, các chỉ tiêu sản lượng chính của tháng 8 thấp hơn so với tháng trước như sản lượng than nguyên khai đạt 2,6 triệu tấn, sản lượng than tiêu thụ đạt 2,4 triệu tấn, bằng 6,8% kế hoạch năm; sản xuất khoáng sản: thiếc thỏi 95 tấn, kẽm thỏi 800 tấn, tinh quặng đồng 4.375 tấn, đồng tấm 940 tấn; sản xuất và tiêu thụ 330 triệu kWh điện. Doanh thu tiêu thụ than ước đạt 3.565 tỷ đồng; doanh thu tiêu thụ khoáng sản 468 tỷ đồng; doanh thu bán điện 543 tỷ đồng, doanh thu cơ khí 335tỷ đồng...

Để đảm bảo đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra cho tháng 9 và các tháng tới, Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc Lê Minh Chuẩn yêu cầu các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh khai thác và chế biến than, nhất là những đơn vị đang đạt sản lượng thấp, để đảm bảo đủ than cho khách hàng, phấn đấu tiêu thụ đạt tối thiểu 35,5 triệu tấn.

Mai Phương

{fcomment}