Tổng công ty Thăng Long triển khai Dự án Quốc lộ 38

ngày 30/03/2015

Ngày 27/3, Tổng công ty Thăng Long – CTCP đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng.

Tổng công ty Thăng Long triển khai Dự án Quốc lộ 38

Dự án được triển khai theo hình thức hợp đồng BOT cho Liên danh Tổng công ty Thăng Long -Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 với tổng mức đầu tư 833,2 tỷ đồng

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công, Liên danh Thăng Long-Cienco4 cam kết huy động đủ nhân lực, máy móc thiết bị, nguồn vốn phục vụ cho dự án.

Vừa qua, Tổng công ty Thăng Long thông qua kế hoạch phát hành thêm tối đa 20 triệu cổ phiếu để huy động tối đa 200 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng để đảm bảo vốn đối ứng cho Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn - Hải Phòng là 172 tỷ đồng và Dự án BOT cầu Yên Lệnh là 28 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán