TP. HCM kiến nghị ưu đãi lãi suất 3%/năm cho vay mua nhà xã hội

ngày 09/09/2014

 Nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển nhà ở xã hội, UBND TP. HCM vừa kiến nghị ổn định lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở 3%/năm đối với khách hàng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội với thời gian cho vay 15 năm.

TP. HCM kiến nghị ưu đãi lãi suất 3%/năm cho vay mua nhà xã hội

Song song đó, TP. HCM cũng kiến nghị điều chỉnh vốn đối ứng theo quy định về vốn chủ sở hữu của Luật Kinh doanh bất động sản. Cho phép doanh nghiệp được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai của dự án đi vay để làm vốn đối ứng.

Ngoài ra, đối với những doanh nghiệp chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội còn vướng nợ đọng, UBND TP. HCM kiến nghị, cho phép các doanh nghiệp này nếu có phương án tính toán hiệu quả, đảm bảo thu hồi được nợ thì không xem xét các điều kiện về các khoản nợ cũ khi vay vốn mới.

Theo Đ.Minh
Báo Đầu tư Bất động sản

{fcomment}