Đề xuất không thành lập Chi cục Thống kê khu vực

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đề nghị sớm ban hành mã số của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đơn vị thường trú trong nền kinh tế Việt Nam làm nền tảng kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia nói chung và cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia nói riêng.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị Thống kê toàn quốc năm 2022 với chủ đề "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả" đã khai mạc sáng nay, 17-3. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) Nguyễn Chí Dũng đề nghị lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, cán bộ làm công tác thống kê tại các đơn vị và các đại biểu đánh giá một cách khách quan kết quả đạt được trên các mặt hoạt động, cũng như thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập còn tồn tại, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê tập trung, thống kê bộ, ngành và địa phương. Ông cũng đề nghị các đại biểu quốc tế, bằng kinh nghiệm của mình, chia sẻ và khuyến nghị với Chính phủ Việt Nam những giải pháp để Thống kê Việt Nam có thể hội nhập và phát triển trong cộng đồng thống kê quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ KH-ĐT thăm Nhà truyền thống Tổng cục Thống kê

Báo cáo tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, thời gian qua, hệ thống các văn bản pháp luật về thống kê được sửa đổi kịp thời, sát với điều kiện thực tế và được triển khai có hiệu quả. Trình độ, năng lực của người làm công tác thống kê ngày càng được nâng cao. Trên 95% công chức, viên chức công tác trong hệ thống thống kê có trình độ từ đại học trở lên…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Thống kê Việt Nam cũng còn những tồn tại và hạn chế. Đó là chưa có một cơ sở dữ liệu tập trung; ứng dụng công nghệ thông tin thiếu đồng bộ. Sự phối hợp chia sẻ dữ liệu từ bộ, ngành và địa phương cho Tổng cục Thống kê còn chưa hiệu quả; công tác thống kê của một số bộ, ngành và địa phương chưa thực sự được quan tâm dẫn đến thiếu thông tin hoặc thông tin không đầy đủ, kịp thời, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội. Tổ chức, bộ máy và bố trí người làm công tác thống kê còn chưa được quan tâm đúng mức, một số bộ không có đơn vị thống kê cũng như công chức chuyên trách thống kê.

Thời gian tới, Tổng cục Thống kê đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Quyết định sửa đổi cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê tại Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án Tổng cục Thống kê đã trình Bộ KH-ĐT) theo hướng không thành lập Chi cục Thống kê khu vực để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thống kê, đáp ứng yêu cầu phục vụ thông tin thống kê các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Lãnh đạo cơ quan thống kê quốc gia cũng đề xuất Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo cho hoạt động thống kê nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung, kết nối dữ liệu của các bộ, ban, ngành và địa phương. Đặc biệt, đề nghị sớm ban hành mã số của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đơn vị thường trú trong nền kinh tế Việt Nam làm nền tảng kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia nói chung và cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia nói riêng.

Nguồn: https://sggp.org.vn//de-xuat-khong-thanh-lap-chi-cuc-thong-ke-khu-vuc-800238.html