Trái phiếu TVSI có lãi suất “VCB + 3,5%”

ngày 08/12/2014

Trái phiếu lãi suất cố định trong 3 tháng đầu là 10,5%/năm, các kỳ tiếp theo thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng với lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank (VCB) cộng 3,5%/năm.

Trái phiếu TVSI có lãi suất “VCB + 3,5%”

CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa phát hành 183,855 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho 56 nhà đầu tư. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định trong 3 tháng đầu là 10,5%/năm, các kỳ tiếp theo thả nổi vớilãi suất tối thiểubằng với lãi suất tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank (VCB) cộng 3,5%/năm. TVSI đảm bảo việc chuyển nhượng hoặc mua lại trái phiếu từ trái chủ bất kỳ lúc nào sau 3 tháng kể từ ngày phát hành.

TVSI dự kiến phát hành trái phiếu đợt tiếp theo sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, để tạo thêm nguồn vốn phục vụ tốt cho kế hoạch kinh doanh năm 2015.

9 tháng đầu năm 2014, TVSI đạt hơn 113 tỷ đồng doanh thu, tăng 95%; lợi nhuận sau thuế đạt 38,3 tỷ đồng, gấp 7,7 lần cùng kỳ năm 2013.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}