UBCK hướng dẫn công bố thông tin bằng tiếng Anh

 Mới đây, sau khi có văn bản khuyến nghị các công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin bằng tiếng Anh, ngày 29/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã cung cấp chi tiết 11 mẫu phụ lục công bố thông tin tại Thông tư 52/2012 hướng dẫn về công bố thông tin trên TTCK bằng tiếng Anh, để các công ty tham khảo và thực hiện. 

UBCK hướng dẫn công bố thông tin bằng tiếng Anh

Trong đó, các thông tin mà doanh nghiệp nên công bố bằng tiếng Anh gồm: báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty, báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn, thông báo giao dịch của cổ đông sáng lập…

Theo đánh giá của UBCK, hiện việc công bố thông tin bằng tiếng Anh của các công ty đại chúng, cũng như công ty niêm yết không phổ biến, nên hạn chế khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư nước ngoài đối với TTCK Việt Nam. Điều này khiến thị trường khó thu hút vốn ngoại, cũng như đáp ứng yêu cầu hội nhập với TTCK quốc tế.

H.Hòe

{fcomment}