VCS giao dịch gần 700 tỷ đồng, gia nhập Phenikaa

ngày 13/08/2014

 Sáng 12/8, 29,38 triệu cổ phiếu VCS (hơn 53% tổng lượng cổ phiếu lưu hành) của CTCP Vicostone được chuyển nhượng theo hình thức thoả thuận. Giá chuyển nhượng là 23.100 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị khoảng 680 tỷ đồng.

VCS giao dịch gần 700 tỷ đồng, gia nhập Phenikaa

Theo một nguồn tin từ Công ty, đây chính là giao dịch của một nhóm cổ đông trong Công ty với nhóm cổ đông của CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa). Sau giao dịch, Vicostone trở thành công ty con của Phenikaa.

Tại ĐHCĐ bất thường vừa qua, Vicostone thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Cụ thể, doanh thu công ty mẹ 1.947 tỷ đồng, tăng trưởng 27,43% so với thực hiện năm 2013; lợi nhuận trước thuế 65 tỷ đồng, tăng 20,48%. Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2014 là 1.925 tỷ đồng, tăng 45,38%; tổng lợi nhuận trước thuế 85 tỷ đồng, tăng 20,26% so với thực hiện năm 2013.

Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh này, theo lãnh đạo VCS, là nhờ sự trợ giúp từ nhóm cổ đông trên và từ Phenikaa. Lãnh đạo VCS cũng cho biết, Công ty đã suy yếu đi khá nhiều và để mất thị phần trong giai đoạn 2012 – 2013, giờ là thời điểm để Công ty khôi phục lại hoạt động kinh doanh.

Phong Lan

{fcomment}