VIC chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu

Tập đoàn VINGROUP - CTCP (mã VIC – HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/7/2015 để tiến hành trả cổ tức. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/6/2015.

VIC chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu

Theo đó, VIC sẽ phát hành 376.367.480 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và quý I/2015 bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 1.000:258 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 258 cổ phiếu mới).

Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế lũy kế 2014 và quý I/2015.

Được biết, VIC cũng mới phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu cho đối tượng chủ yếu là các ngân hàng và công ty chứng khoán. Trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản. Sau đó, số trái phiếu này sẽ được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) và niêm yết trên HOSE.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán