VietinbankSC - CTS “thay máu” nhân sự cao cấp

Chiều nay (20/4), CTCK Ngân hàng Công thương Việt Nam - Vietinbank SC (CTS) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015.

VietinbankSC - CTS “thay máu” nhân sự cao cấp

Đại hội thông qua kế hoạch doanh thu 170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 85 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến trả cổ tức năm 2015 ở mức 6% - 8%.

Năm 2014, Công ty đạt tổng doanh thu 177,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 83,1 tỷ đồng và cổ tức năm 2014 dự kiến chi trả ở mức 6% bằng cổ phiếu. Tính đến cuối năm 2014, tổng tài sản Công ty đạt 1.139,28 tỷ đồng, tăng 5,27% so với cùng kỳ.

Tại ĐHCĐ, VietinbankSC xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT và Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2014 - 2019. Cụ thể, Đại hội thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 của ông Vũ Hùng Sơn (Chủ tịch HĐQT), ông Đỗ Linh Phương, bà Vũ Thuý Hà và ông Bạch Nguyễn Vũ. Đồng thời, thông qua danh sách ứng cử viên mới là ông Khổng Phan Đức, ông Vũ Anh Đức, bà Nguyễn Thị Minh Hằng và ông Hạ Quang Vũ.

Trong năm 2015, Công ty sẽ tái cấu trúc lại tài sản đầu tư theo hướng giảm tỷ trọng đầu tư trái phiếu, tăng tỷ trọng đầu tư cổ phiếu để tận dụng các cơ hội đầu tư ngắn hạn trên thị trường. Với mức vốn hiện tại là 789,93 tỷ đồng, VietinbankSC dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2015 để đón đầu việc gia nhập và cung cấp đủ dịch vụ thị trường chứng khoán phái sinh.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán