Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu của 5 doanh nghiệp tuần này

Trong tuần này từ ngày 5-11/12, có 5 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Các nhà đầu tư theo dõi biến động cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

1. CTCP Thuận Đức (mã chứng khoán TDP) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1: 0,12 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu TDP được nhận thêm 0,12 cổ phiếu mới).

Số cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ xem như không được phát hành.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/12. Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12.

2. CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán LDG) chốt quyền trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu LDG được nhận thêm 7 cổ phiếu mới).

Số cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ xem như không được phát hành.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/12. Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12.

3. CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu AGG được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Số cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ xem như không được phát hành.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/12. Ngày đăng ký cuối cùng: 8/12.

4. CTCP Mía đường Lam Sơn (mã chứng khoán LSS) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100: 6,5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu LSS được nhận thêm 6,5 cổ phiếu mới).

Nhà máy mía đường Lam Sơn. Ảnh: lasuco.vn

Số cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ xem như không được phát hành.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/12. Ngày đăng ký cuối cùng: 9/12.

5. CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã chứng khoán HHP) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100: 6,5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HHP được nhận thêm 6,5 cổ phiếu mới).

Số cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ xem như không được phát hành.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/12. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12./.

Nguồn: bnews.vn