Vingroup sẽ không tách VinEco, bán 31% vốn Emigo

ngày 15/12/2015

 HĐQT Vingroup thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup trong CTCP Thời trang Emigo Việt Nam.

Vingroup sẽ không tách VinEco, bán 31% vốn Emigo

Tập đoàn Vingroup (VIC) thông báo nghị quyết HĐQT không thực hiện phương án tách Công ty TNHH Đầu tu Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco để thành lập một công ty mới – Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco Miền Nam theo phê duyệt tại Nghị quyết số 73/2015/NQ-HĐQT-Vingroup ngày 30/11/2015 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.

Ngoài ra, HĐQT Vingroup thông qua việc chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup trong CTCP Thời trang Emigo Việt Nam. Theo đó, Vingroup sẽ chuyển nhượng 3.100.000 cổ phần Emigo, chiếm 31% vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 39% vốn điều lệ Emigo.

Emigo là thương hiệu thuộc Công ty cổ phần VinFashion. Năm 2014, Vingroup lập công ty thời trang Vinfashion với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm 70% vốn điều lệ công ty này. Theo thông tin trên trang web của công ty, Emigo hiện có 10 cửa hàng tại các trung tâm thương mại của Vingroup.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán