Vượt kế hoạch năm, SHP dự kiến tăng cổ tức lên hai con số

ngày 28/11/2014

 Ông Nguyễn Văn Thịnh, Tổng giám đốc CTCP Thuỷ điện Miền Nam (SHP) cho biết, dự kiến cả năm 2014, SHP có thể đạt 577 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận thuần 214 tỷ đồng và lãi sau thuế khoảng 209 tỷ đồng, gấp 2,67 lần so với kế hoạch đề ra.

Vượt kế hoạch năm, SHP dự kiến tăng cổ tức lên hai con số

Theo đó, HĐQT cũng có kế hoạch tăng cổ tức lên 2 con số (theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2014 là 8%) và sẽ xin ý kiến cổ đông để thông qua.

Tính đến cuối tháng 10, SHP đạt 498 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với kế hoạch và gấp 2,97 lần mức thực hiện năm 2013; lợi nhuận sau thuế 199 tỷ đồng; sản lượng điện khoảng 557,81 triệu kwh, vượt 1% kế hoạch.

Xét về cơ cấu doanh thu, Nhà máy Đa M’bri đóng góp doanh thu 320,56 tỷ đồng, chiếm 64% tổng doanh thu với sản lượng điện 322,38 triệu kwh. Tính riêng trong tháng 10, nhà máy này đạt 55,276 triệu kwh, doanh thu 55,082 tỷ đồng. Nhà máy Đa Dâng 2 trong tháng 10/2014 đạt sản lượng điện 24,676 triệu kwh, doanh thu 18,778 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, nhà máy đạt sản lượng 178,307 triệu kwh, doanh thu 128,881 tỷ đồng. Đối với nhà máy Đa Siat, luỹ kế 10 tháng đạt hơn 48,8 tỷ đồng doanh thu với sản lượng hơn 57 triệu kwh, riêng tháng 10, sản lượng điện của nhà máy đạt 9,045 triệu kwh, doanh thu 4,981 tỷ đồng.

Vừa qua, SHP đã tái cấu trúc hoạt động tài chính, đưa lãi suất đi vay bình quân giảm mạnh từ 12,6%/năm xuống còn 9,8%/năm, thời gian trả nợ gốc kéo dài thêm 4 năm. Ước tính chi phí lãi vay hàng năm giảm 17 - 18 tỷ đồng, ông Thịnh cho biết.

Trước đó, để đầu tư dự án Đa M’bri, SHP đã vay vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) với giá trị giải ngân là 1.137,4 tỷ đồng, lãi suất bình quân 6,9 - 12,6%/năm. Ông Thịnh cho biết, trong 1.241 tỷ đồng vay của VDB thì phần lớn là có lãi suất 6,9%/năm, trả cố định trong suốt thời gian được ký trong hợp đồng tín dụng.

Năm 2015, SHP đặt kế hoạch doanh thu 554 tỷ đồng, tổng chi phí 408 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 142 tỷ đồng, lãi sau thuế 137 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so với mức ước đạt trong năm 2014. Lý giải điều này, ông Thịnh cho biết, năm 2014, Công ty đạt kết quả tốt nhờ sản lượng phát điện tăng tốt và chi phí tài chính giảm so với kế hoạch gần 30 tỷ đồng. Năm 2015, lợi nhuận giảm chủ yếu cho chi phí khấu hao tăng cao hơn năm 2015, cụ thể, từ tháng 6/2014, tổ máy thứ 2 của nhà máy Đa M’bri mới bắt đầu khấu hao, trong khi sang năm 2015 thì tính tròn năm, khiến tổng chi phí tăng lên, dù chi phí lãi vay ước tính giảm.

Ông Nguyễn Phi Anh, Thành viên HĐQT SHP cho biết, hiện hồ Đa M’bri đã trữ nước đầy, đủ để chuẩn bị phát điện cuối năm khi tham gia thị trường điện cạnh tranh (có giá bán cao hơn) và năm 2015. Theo đó, 80% sản lượng điện phát ra sẽ được tính theo giá hợp đồng, 20% theo giá thị trường. Hiện nhà máy Đa Dâng cũng đã tham gia thị trường điện cạnh tranh với mức giá cao hơn so với giá hợp đồng, luỹ kế 10 tháng năm 2014 cao hơn khoảng 2 tỷ đồng.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}