10 tháng, MCF vượt kế hoạch kinh doanh cả năm

ngày 28/11/2014

HĐQT CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF – sàn HNX) vừa thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2014.

10 tháng, MCF vượt kế hoạch kinh doanh cả năm

Theo đó, tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 836,66 tỷ đồng, hoàn thành 128,72% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế 24,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2,08%.

HĐQT Công ty cũng đã thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác 685 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 25,5 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 17%.

MCF là cổ phiếu thanh khoản khá thấp, trong gần 2 tháng qua, khối lượng khớp lệnh của MCF trong các phiên có giao dịch cao nhất cũng chỉ đến vài nghìn đơn vị. Chốt phiên hôm nay ngày 28/11, MCF đứng giá tham chiếu 18.000 đồng/CP và khớp 100 đơn vị. Tính trung bình 10 phiên gần đây, khối lượng khớp lệnh của MCF đạt 1.061 đơn vị/phiên.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}