11 tháng, PHR đạt tổng doanh thu hơn 723 tỷ đồng

ngày 12/12/2015

CTCP Cao Su Phước Hòa (mã PHR – HOSE) vừa thông báo kết quả kinh doanh 11 tháng và phương hướng sản xuất, kinh doanh tháng cuối năm.

11 tháng, PHR đạt tổng doanh thu hơn 723 tỷ đồng

Cụ thể, trong tháng 11, sản lượng cao su khai thác từ vườn cây của Công ty đạt 2.170 tấn mủ quy khô, thu mua 1.451 tấn; tiêu thụ 2.392 tấn mủ thành phẩm các loại với giá bình quân 28,99 triệu đồng/tấn, doanh thu đạt 69,35 tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng năm 2015, Công ty khai thác được 15.986 tấn, đạt hơn 90% kế hoạch của cả năm; tiêu thụ 21.971 tấn mủ, giá bán bình quân đạt 32,67 triệu đồng/tấn, doanh thu đạt 717,85 tỷ đồng. Tổng doanh thu 11 tháng đạt hơn 723 tỷ đồng.

Trong tháng 12 này, PHR phấn đấu khai thác 2.464 tấn mủ, thu mua 1.500 tấn,đồng thời điều chỉnh giá thu mua kịp thời và kiểm tra chặt chẽ hoạt động thu mua, nhất là chất lượng nguyên liệu.

Được biết, vào ngày 18/12 tới đây Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15%.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán