2 mục tiêu lớn của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

ngày 23/09/2014

 Tại Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam năm 2014 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 19/9, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hướng tới hai mục tiêu trong 10 năm tới. 

2 mục tiêu lớn của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Đó là có 1 triệu doanh nghiệp Việt hoạt động hiệu quả; có một số doanh nhân, doanh nghiệp, sản phẩm có thương hiệu tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Để đạt được mục tiêu này, cộng đồng doanh nghiệp sẽ thực hiện ba phương châm: Liên kết doanh nhân Việt; sát cánh với Chính phủ; đồng hành cùng doanh nghiệp trên thế giới. Theo định hướng đó, VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp phối hợp thực hiện bốn nhóm hành động quan trọng. Thứ nhất, sát cánh cùng Chính phủ góp phần tạo đột phá thể chế, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế. Thứ hai, chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phong Lan

{fcomment}