20/6, Pvcombank tiến hành đại hội cổ đông

ngày 17/06/2015

HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PvcomBank) thông báo, ĐHCĐ thường niên 2015 của Ngân hàng sẽ được tổ chức vào ngày 20/6/2015 tại trụ sở chính (số 22, phố Ngô Quyền, Hà Nội). 

20/6, Pvcombank tiến hành đại hội cổ đông

Nội dung họp Đại hội gồm thông báo tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015 cùng một số nội dung khác.

Năm 2014, PVcomBank đạt doanh thu xấp xỉ 7.000 tỷ đồng, tăng 37% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Ngân hàng hiện duy trì ở mức 9.000 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng tăng trưởng tốt với dư nợ tín dụng gần 42.400 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt 11,35%, cao hơn tỷ lệ 9% mà NHNN quy định. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng cuối năm 2014 là 2,67%, giảm 1,75% so với cuối năm 2013.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán