VNM: Lợi nhuận 2014 giảm 7% do chi phí tăng cao

ngày 03/02/2015

CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk (mã VNM - HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.

VNM: Lợi nhuận 2014 giảm 7% do chi phí tăng cao

Theo đó, trong năm 2014, VNM đạt gần 35.704 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với năm 2013. Trong đó, doanh thu nội địa vẫn chiếm tỷ trọng chính với 84%, còn doanh thu thị trường nước ngoài chỉ chiếm 16%, tương ứng 5.732 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cả năm theo đó tăng 10% lên 12.308 tỷ đồng.

Trong năm, chi chí lãi vay đã giảm mạnh 62% xuống còn 40 tỷ đồng, nên doanh thu tài chính tăng 13% đạt 574 tỷ đồng. Nhưng các khoản chi phí bán hàng và quản lý đều tăng mạnh so với cùng kỳ, trong đó chi phí bán hàng tăng 43% lên tới 4.696 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30% lên 795 tỷ đồng.

Tuy có doanh thu tăng trưởng tốt nhưng do các chi phí tăng mạnh, nên lợi nhuận sau thuế 2014 của VNM đạt 6.068,81 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2013. Dù vậy, VNM vẫn vượt nhẹ kế hoạch lợi nhuận đã đề ra khoảng 1,3%. EPS năm 2014 là 6.068 đồng/cổ phiếu.

Tại thời điểm 31/12/2014, VNM có 933 tỷ đồng tiền mặt, giảm 33% so với đầu năm, nhưng tiền gửi ngân hàng lại tăng 34% đạt 8.477 tỷ đồng. Tồn kho tăng 13% lên 3.620 tỷ đồng.

Tổng tài sản cuối năm tăng thêm 2.895 tỷ đồng, đạt 25.770 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối tăng cũng tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên 7.158 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, VNM chủ yếu dùng vốn tự có, tỷ lệ nợ vay chỉ gần 24%.

N.Tùng

Nguồn Tin nhanh chứng khoán