27 đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo danh sách này, cả nước đã có 27 cơ sở giáo dục đại học được Bộ GD&ĐT cấp phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Đáng chú ý, trong 27 đơn vị này, khối trường CAND có 2 cơ sở là Học viện ANND và Học viện CSND.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được Bộ GD&ĐT ban hành năm 2014, áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Hiện nay, một số trường đại học đã bắt đầu sử dụng chứng chỉ của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để xét tuyển đại học.

Nguồn: cand.com.vn