6 tháng, số doanh nghiệp trên HNX báo lãi tăng mạnh

ngày 26/08/2014

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tình hình công bố báo cáo tài chính quý 2/2014 và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014 của tổ chức niêm yết trên HNX.

6-thang-so-doanh-nghiep-tren-hnx-bao-lai-tang-manh

Trang Wed của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

(Hà Anh)

Theo đó, theo thống kê, đã có 346/359 tổ chức niêm yết công bố Báo cáo tài chính quý 2/2014 đúng hạn, đạt tỷ lệ 96% (tăng 5% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý 2/2014 chiếm 81%, giá trị lãi tăng 22% so với quý 2/2013.

Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 19%, giá trị lỗ giảm 79% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với tổ chức niêm yết không phải lập báo cáo tài chính hợp nhất/báo cáo tài chính tổng hợp: theo thống kê, đã có 194/207 tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014 đúng hạn, đạt tỷ lệ 94% (tăng 3% so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi 6 tháng đầu năm 2014 chiếm 85%, giá trị lãi tăng 28% so với 6 tháng đầu năm 2013. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 15%, giá trị lỗ giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Vneconomy.vn


{fcomment}