9 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của PVX vượt 258% kế hoạch cả năm

ngày 01/11/2016

Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX – HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 với lợi nhuận tăng đột biến.

9 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của PVX vượt 258% kế hoạch cả năm

Theo đó, tổng doanh thu thuần trong kỳ của Công ty đạt hơn 2.310 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,64% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn hàng bán tương ứng ở mức 2.236 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận gộp hợp nhất của PVX chỉ còn hơn 74,1 tỷ đồng, giảm hơn 40 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong kỳ này, doanh thu tài chính của Công ty chỉ đạt 16 tỷ đồng (bằng 1/2 cùng kỳ), chi phí lãi vay ở mức 19,6 tỷ đồng, tuy nhiên, nhờ thu hồi công nợ và tái cơ cấu, nên PVX đã hoàn nhập được một số khoản đã trích lập dự phòng, giúp lợi nhuận thuần hợp nhất từ hoạt động kinh doanh của PVX tăng mạnh lên 111,67 tỷ đồng, vượt xa con số 13,1 tỷ đồng ở quý III năm 2015.

Kết quả, quý III năm nay, PVX ghi nhận lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt hơn 120 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ, Công ty chỉ lãi hơn 17,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng từ đầu năm, PVX đạt hơn 7.244 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, hoàn thành 65,85% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 264,91 tỷ đồng, vượt hơn 253% kế hoạch lợi nhuận hợp nhất đề ra cho cả năm (75 tỷ đồng).

Nguồn Tin nhanh chứng khoán