Bài toán kinh điển dành cho người có chỉ số IQ cao

ngày 15/12/2015

Bài toán kinh điển dành cho người có chỉ số IQ cao. Nếu là bạn, tự tìm cho mình đáp án!

Bài toán kinh điển này đã làm đau đầu nhiều học sinh, cựu học sinh. Hy vọng bạn không nằm trong số họ.

Bài toán như sau: Cho 9 điểm được sắp xếp như hình vẽ dưới đây. Bằng 4 nét thẳng liền nhau, bạn hãy đi qua 9 điểm đó. Nét thẳngkế tiếp được bắt đầu từ điểm kết thúc của nét thẳng trước.

Bài toán kinh điển dành cho người có chỉ số IQ cao - 1

Chúc các bạn thành công.

Nguồn 24h