Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội của ông Đỗ Quang Hiển muốn bán hơn 8 triệu cổ phiếu SHB

ngày 02/07/2019

Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội của ông Đỗ Quang Hiển muốn bán ra hơn 8 triệu cổ phiếu SHB.

Đây là toàn bộ số cổ phần mà Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội đang nắm giữ tại SHB, tương ứng tỷ lệ 0,68% vốn.

Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội là công ty có liên quan đến Chủ tịch HĐQT SHB – ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển).

Hiện, bầu Hiển đang đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT của Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội.

Ngoài ra, ông Lê Đăng Khoa – Phó tổng giám đốc SHB cũng đang là Ủy viên HĐQT tại Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH). Bà Ninh Thị Lan Phương – Phó tổng giám đốc SHB đồng thời là thành viên ban kiểm soát tại BSH.

Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 2/7 đến 26/7/2019.

Về kết quả kinh doanh, năm 2018, SHB đạt quy mô tổng tài sản đạt 323.276 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; tổng nguồn vốn huy động đạt 300.565 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng đạt 231.474 tỷ đồng, tăng trưởng 15 %, lợi nhuận trước thuế đạt 2.094 tỷ đồng.

Năm 2019, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.068 tỷ đồng, tăng tới 46,51% so với năm 2018.

Nguồn: Báo Vietnam Finance