BIDV sắp công bố tân Chủ tịch HĐQT?

ngày 17/10/2016

Trong thông tin công bố với nhà đầu tư, nội dung ĐHCĐ bất thường của BIDV ngày 22/10 tới đây chỉ bàn về vấn đề sửa đổi Điều lệ và Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT BIDV. Tuy nhiên, nhiều khả năng, BIDV cũng sẽ bầu Chủ tịch HĐQT chính thức tại ĐHCĐ bất thường lần này..     

BIDV sắp công bố tân Chủ tịch HĐQT?

ĐHCĐ bất thường của BIDV ngày 22/10 tới đây được đặc biệt trông đợi. Đây là lần đầu tiên, BIDV gặp gỡ nhà đầu tư kể từ khi nguyên Chủ tịch BIDV là ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu (1/9).

Rất nhiều nội dung được nhà đầu tư mong đợi giải đáp tại ĐHCĐ bất thường của BIDV lần này như: kết quả kinh doanh quý III/2016, trả cổ tức tiền mặt, tăng vốn, tái cơ cấu khoản cho vay bầu Đức… Tuy nhiên, theo chương trình ĐHCĐ được công bố, ĐHCĐ bất thường lần này chỉ tập trung thảo luận về sửa đổi Điều lệ và Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT BIDV.

Theo tờ trình, Hội đồng quản trị BIDV đã đề nghị bác bỏ nội dung "Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật của BIDV” và "đại diện cho BIDV trong quan hệ tố tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản". Nội dung này được đề nghị sửa đổi thành: "Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của BIDV”.

BIDV cũng đề nghị cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của NHNN và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bản Điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đăng ký thay đổi người diện tại Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung sửa đổi tại Điều lệ.

ĐHCĐ bất thường của BIDV đặc biệt được mong chờ, bởi ngân hàng này có rất nhiều vấn đề nóng mà cổ đông quan tâm. Đây cũng là ĐHCĐ đầu tiên sau khi ông Trần Bắc Hà rời ghế Chủ tịch HĐQT từ 1/9 để nghỉ hưu.

Tuy nhiên, với thời gian diễn ra khá ngắn (2 tiếng đồng hồ), ĐHCĐ bất thường của BIDV lần này khó có thể giành thời gian giải đáp các vấn đề nóng khá. Dù vậy, nhiều khả năng trong ĐHCĐ bất thường này, BIDV sẽ bầu chủ tịch HĐQT chính thức.

Trước đó, HĐQT BIDV bầu ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên HĐQT phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT kể từ ngày 01/9/2016. Ông Trần Anh Tuấn thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT BIDV kể từ ngày 01/9/2016.

Nhiều khả năng, tân Chủ tịch BIDV không phải là ông Trần Anh Tuấn, song cũng là một lãnh đạo cấp cao và kỳ cựu của ngân hàng này.

Được biết, giai đoạn vừa qua, ngoài cựu Chủ tịch HĐQT Trần Bắc Hà, người có ảnh hưởng lớn nhất tại BIDV là ông Phan Đức Tú, Tổng Giám đốc. Ông Tú bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1987. Tháng 01/1998, ông là Giám đốc BIDV Chi nhánh Quảng Ngãi. Tháng 3/2005, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ và được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc BIDV từ tháng 6/2007. Từ 01/5/2012, ông Phan Đức Tú là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc BIDV.

Hiện BIDV chưa công bố báo cáo tài chính quý III. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, BIDV lãi trước thuế đạt 3.327 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán