Bổ nhiệm hai Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

ngày 12/11/2021

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định bổ nhiệm hai Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Phạm Thanh Hà (bên trái) và ông Phạm Tiến Dũng (bên phải).

Theo đó, tại Quyết định số 1898/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tại Quyết định số 1899/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Phạm Thanh Hà, 48 tuổi, là thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học George Washington (Mỹ), được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước từ ngày 21/8/2017. Trước đó, ông Hà làm Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VCBS.

Ông Phạm Tiến Dũng được bổ nhiệm Vụ trưởng Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ ngày 1/6/2017. Trước đó, ông Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện 100% vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas).

Nguồn: https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/bo-nhiem-hai-pho-thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-673697/