CII sắp phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 11%/năm

ngày 07/07/2020

Với số tiền dự kiến huy động được, CII dự kiến sẽ tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư vào các chương trình, dự án của CII… Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất dự kiến 11%/năm, lãi suất thanh toán 6 tháng một lần, thời gian phát hành dự kiến là quý 3/2020.

Trong nhiều năm trở lại đây, CII liên tục huy động vốn từ bên ngoài bằng hình thức vay nợ, tính tới 31/3 là 15.530 tỷ đồng, tăng hơn 300% trong thời gian hơn 3 năm.

CII liên tục phát hành trái phiếu.

Mặc dù huy động vốn nợ vay liên tục và nhiều như vậy nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp liên tục âm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tính tới quý I/2020 âm 366 tỷ đồng.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CII, cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền, chia làm hai đợt trong năm nay. Ban lãnh đạo CII cho biết, tổ chức mua lại là một ngân hàng.

Để triển khai các hoạt động đầu tư, CII cần lượng vốn 8.100 tỷ đồng, bao gồm cả chi trả nợ gốc và lãi vay, đầu tư dự án và chi trả cổ tức. Riêng trong quý 1, CII đã huy động được 4.440 tỷ đồng.


Nguồn: Báo Vietnamdaily