Có 9 DN đăng ký bán đấu giá cổ phần trong tháng 11 tại HNX

ngày 05/11/2015

Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), trong tháng 10/2015, có 7 phiên đấu giá được tổ chức tại HNX, trong đó có 4 phiên đấu giá chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và 3 phiên đấu giá cổ phần để thoái vốn nhà nước.

Có 9 DN đăng ký bán đấu giá cổ phần trong tháng 11 tại HNX

Có 5/7 phiên đấu giá bán hết 100% số cổ phần đưa ra chào bán. Trong tổng số 30 triệu cổ phần đưa ra đấu giá trong 7 phiên này, có 21,5 triệu cổ phần trúng giá, thu về cho Nhà nước hơn 311,5 tỷ đồng, cao hơn 75,3 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Lũy kế 10 tháng đầu năm, có 51 phiên IPO được tổ chức tại HNX, trong đó 33 phiên bán hết 100% số cổ phần đưa ra chào bán, tương đương 64,7%.

Theo kế hoạch đấu giá được công bố ngày 31/10/2015, trong tháng 11, có 9 doanh nghiệp đăng ký bán đấu giá cổ phần tại HNX, trong đó có 8 phiên IPO và 1 phiên đấu giá cổ phần thoái vốn nhà nước.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán