CTB sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 17%.

ngày 04/03/2015

HĐQT CTCP Chế tạo bơm Hải Dương (CTB – sàn HNX) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức cho niên độ tài chính năm 2014.

CTB sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 17%.
Cụ thể, CTB sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 17%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 8/4.

Bên cạnh đó, CTB cũng đã thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 để thông qua kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. Ngày tổ chức họp dự kiến 16/4.

Được biết, đầu tháng 2 vừa qua, HĐQT Công ty cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với chỉ tiêu doanh thu thuần 252 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 13 tỷ đồng và dự kiến mức cổ tức 20%.

Năm 2014, CTB đạt tổng doanh thu 227,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 9,4 tỷ đồng và quyết định trả cổ tức 17% trên tổng số cổ phần ngày chốt danh sách chi trả (Dự kiến tổng số CP: 3.500.000). Trong khi kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2014 trước đó, Công ty dự kiến chia mức cổ tức 20%.

Đóng cửa phiên giao dịch 4/3, CTB không có giao dịch nào với giá bất động ở mức tham chiếu 36.000 đồng/CP. Đây là phiên thứ 6 liên tiếp CTB không có giao dịch.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán