Đạm Cà Mau được “bảo hiểm” lợi nhuận 4 năm

ngày 19/11/2014

 Ngày 18/11, Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã tổ chức roadshow cho đợt IPO sắp tới. 

Đạm Cà Mau được “bảo hiểm” lợi nhuận 4 năm

Cụ thể, ngày 11/12/2014, Công ty sẽ bán đấu giá 129 triệu cổ phiếu trên HOSE với giá khởi điểm 12.000 đồng/CP.

Tại buổi giới thiệu, liên quan đến giá khí, nguyên liệu đầu vào quan trọng nhất của nhà máy, lãnh đạo Đạm Cà Mau cho biết, chi phí khí đầu vào chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản xuất là yếu tố sẽ ảnh hưởng lớn tới giá thành sản phẩm của Đạm Cà Mau, vì thế, sự điều chỉnh trong chính sách giá khí sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả của PVCFC. Giá khí đầu vào của PVCFC áp dụng trong năm 2014 căn cứ theo Công văn số 2175/VPCP-KTKH ngày 2/4/2014 của Văn phòng Chính phủ áp dụng cho PVCFC.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đảm bảo về giá khí cho PVCFC giai đoạn 2015 - 2018 để Công ty có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân là 12%/năm từ hoạt động sản xuất-kinh doanh phân bón (thông qua hợp đồng mua bán khí).

Năm 2012 , 2013 và 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt lần lượt là 736, 525 và 403 tỷ đồng.

Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế ở mức tương ứng 636, 643, 651 và 658 tỷ đồng cho giai đoạn từ 2015-2018. Sau cổ phần hóa, Đạm Cà Mau có vốn điều lệ 5.294 tỷ đồng.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}