Ngày 15/7 Nam A Bank tiến hành ĐHCĐ bất thường

HĐQT Nam A Bank vừa có thông báo đến cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường vào ngày 15/7/2015.

Ngày 15/7 Nam A Bank tiến hành ĐHCĐ bất thường
Cụ thể, ngày 16/6/2015, HĐQT Nam A Bank đã họp và thống nhất thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất tường.Thời gian tổ chức dự kiến vào lúc 8h ngày 15/7 tới tại Nhà hàng Mỹ Mỹ. Số 120 Lý Thái Tổ. F.2. quận 3. TP.HCM.
Nam A Bank sẽ chốt danh sách cổ đông vào lúc 17h ngày 3/7/2015 để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ bất tường lần này.
Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian sau 17h ngày 3/7 đến ngày khai mạc cuộc họp ĐHCĐ bất thường thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp ĐHCĐ thay thế người chuyển nhượng đối với số ổ phần đã chuyển nhượng.
Tuy nhiên, trong thông báo mời cổ đông dự họp ĐHCĐ bất thường lần này của Nam A Bank không cho biết nội dung cụ thể, mà chỉ thông báo thư mời họp và tài liệu sẽ được gửi đến cổ đông, được đăng tải trên website: www.namabank.com.vn trước ngày tổ chức ĐHCĐ.
Trong thời gian qua, trên thị trường xuất hiện những thông tin Nam A Bank sẽ nắm quyền chi phối ở Eximbank nếu thương vụ M&A giữa hai nhà băng này được cơ quan ban ngành cấp cao thông qua. Tuy nhiên, trả lời cổ đông về vấn đề này trong kỳ ĐHCĐ thường niên của Nam A Bank diễn ra ngày 17/4 vừa qua, lãnh đạo Nam A Bank chỉ cho biết, sáp nhập, hợp nhất là xu hướng của thị trường và theo chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu đang được NHNN triển khai, NamA Bank cũng tính đến chuyện tìm kiếm đối tác phù hợp để M&A.
Nhà băng này từ chối bình luận các thông tin liên quan việc M&A với Eximbank, cho dù trong các ứng viên ứng cử vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ mới giai đoạn 2015 - 2020 đã có 2 thành viên đến từ Nam A Bank là ông Trần Ngô Phúc Vũ và ông Trần Ngọc Tâm, nguyên CEO và Phó tổng giám đốc Nam A Bank, với tỷ lệ cổ phần nắm đại diện tại Eximbank là trên 20%.
Trên thị trường đang xuất hiện những thông tin vào cuối tháng này khả năng Eximbank cũng nhận được quyết định thông qua của NHNN cho tiến hành ĐHCĐ thường niên 2015. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Eximbank vẫn chưa có thông báo về ngày sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên. Trước đó, Eximbank đã có lịch tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 21/4/2015, nhưng đến gần thời điểm dự kiến tổ chức Đại hội, Eximbank vẫn chưa nhận được văn bản chấp thuận, nên ngày 20/4/2015, Ngân hàng đã phải xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ vào một ngày khác thuận lợi hơn.

Đến ngày 2/6/2015, Eximbank tiếp tục có văn bản gửi NHNN về việc đề nghị chấp thuận cho Eximbank tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/6/2015 và xem xét, trình Thống đốc NHNN chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020) của Eximbank. Tuy nhiên đến nay, Eximbank vẫn chưa nhận được phản hồi từ NHNN, nên chưa xác định được ngày cụ thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán