Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc tiếp tục thu gom cổ phiếu CII

ngày 23/06/2015

CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (mã CII – HOSE).

Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc tiếp tục thu gom cổ phiếu CII

Cụ thể, vào ngày 22/06, Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc tiếp tục mua thêm 2.039.970 cổ phiếu CII, qua đó nâng sở hữu lên 13.553.640 cổ phiếu, chiếm 6,94% vốn cổ phần của CII.

Mới đây, vào ngày 19/6, Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc đã mua 11.513.670 cổ phiếu CII, tương ứng nắm giữ 5,89% vốn của CII, qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn. Trước đó, Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc chưa sở hữu cổ phần CII.

Về phía CII, HOSE cũng vừa thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu CII từ 37,83% lên 42,91% kể từ ngày 23/6/2015. Trước đó, vào ngày 22/5, HOSE đã điều chỉnh giảm tỷ lệ này từ 42,68% xuống 37,83%.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán