EID đặt mục tiêu lợi nhuận thấp hơn năm ngoái

Theo CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID), ngày 8/4 tới, Công ty sẽ triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2015, để thông qua kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu chính: 350 tỷ đồng doanh thu, 36 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

EID đặt mục tiêu lợi nhuận thấp hơn năm ngoái

Các chỉ tiêu này đều thấp hơn so với kết quả đạt được trong năm 2014. Năm nay, EID đặt mục tiêu trả cổ tức bằng năm ngoái là 12%.

Trong kế hoạch kinh doanh năm nay, ngoài tập trung phát triển dòng sách bổ trợ, EID sẽ ưu tiên xuất bản, in và phát hành dòng sách tham khảo nâng cao, lịch block năm 2016; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tòa nhà văn phòng HEID.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán