FCN mua thêm cổ phần của đối tác chiến lược

 HĐQT của CTCP Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON (FCN) vừa chốt kế hoạch mua thêm cổ phần của đối tác chiến lược Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI).

FCN mua thêm cổ phần của đối tác chiến lược

Theo đó, FCN mua gần 2,6 triệu cổ phần của TEDI, với giá mua trung bình không vượt quá 21.900 đồng/CP, qua đó FCN tăng tỷ lệ cổ phần sở hữu tại TEDI từ 5% hiện tại lên 25,76%.

Theo FCN, việc gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại TEDI nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác giữa hai bên, nhất là trong khai thác hiệu quả phòng thí nghiệm của nhau; hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới về thiết kế, thi công kết cấu hạ tầng như: công nghệ cọc khoan xoắn, công nghệ chắn giữ và đào hầm trong đô thị.

H.Hòe

{fcomment}