UBCK chấp thuận cho MPC hủy niêm yết

ngày 13/02/2015

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã có công văn chấp thuận nguyên tắc việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu CTCP Tập đoàn thủy sản Minh Phú (MPC). 

UBCK chấp thuận cho MPC hủy niêm yết

Sở GDCK TP. HCM đã đề nghị MPC cam kết thực hiện đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM ngay sau khi hủy niêm yết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Sau khi MPC có công văn cam kết như yêu cầu của UBCK, Sở GDCK TP. HCM sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết của MPC.

Được biết, MPC đã có công văn cam kết với UBCK và HOSE về vấn đề này. Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của năm, MPC đạt thị giá 111.000 đồng/CP. Năm 2015, bên cạnh việc tập trung cho các thị trường xuất khẩu, MPC đặt mục tiêu đưa tôm tiêu thụ ở cả thị trường trong nước.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán